FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen over familieopstellingen
Hoe kan het dat representanten weten en voelen wat er speelt, terwijl ze niks weten van de vraagsteller?

Representanten kunnen van kennis tappen waar je soms versteld van staat. Ze hebben geen feitelijke kennis over de familiehistorie van degene die de vraag inbrengt. Ze zijn wildvreemden van de vraagsteller en haar/zijn familieleden, maar weten toch haarfijn te vertellen hoe het voelt op de plek waar ze zijn neergezet. Meestal op het gebied van hoe ze zich voelen en hoe de relaties zijn. Maar soms ook nog veel concreter. Zo was er een keer een man die een representant voor zijn opa opstelde en vol verbazing keek hoe die representant ineens met zijn been begon te hinken. Zijn opa hinkte met hetzelfde been!

Men weet over dit fenomeen van representeren, waar we in familieopstellingen gebruik van maken, niet precies hoe het werkt.

Aannemelijk is dat we het zien in het licht van wat Rupert Sheldrake noemt; het morfisch veld. Hij heeft gezien dat er een communicatie bestaat tussen organismen die je slechts kunt begrijpen door de veronderstelling van een geestelijk veld, binnen de grenzen waarvan zij zich ophouden en bewegen. Hoe zou je anders kunnen verklaren dat een dier precies die plant vindt, die hij voor het genezen van een of ander kwaaltje nodig heeft, of dat een hond weet wanneer zijn baasje thuiskomt. Zo zijn ook de verschijnselen die we bij familieopstellingen te zien krijgen, alleen maar door de veronderstelling van zo’n gemeenschappelijk veld te begrijpen. Bijvoorbeeld dat de representanten voor bepaalde familieleden, wanneer ze ruimtelijk in een bepaalde relatie tot elkaar worden opgesteld, zich plotseling net zo voelen als de personen die zij vertegenwoordigen, zonder dat zij voor die tijd iets van hen afwisten. In dit veld is alles en iedereen met alles en iedereen in resonantie. Niemand kan uit het veld worden buitengesloten worden. Ook het verleden en de doden zijn er nu nog in aanwezig en werken op elkaar in. Om die reden is iedere poging om iemand buiten te sluiten of hem kwijt te raken tot mislukken gedoemd. In tegendeel, alles wat buitengesloten, veracht of vernietigd is, wint in dit veld aan macht, door de poging om het kwijt te raken. Hoe meer je er van los wilt komen des te sterker werkt het. Het veld is onrustig en er heerst wanorde totdat ook degene die, of datgene wat verdrongen is, erkend wordt en de hem in het veld toekomende plaats inneemt.

Bron: ‘Hart tegen hard’, Bert Hellinger

Rupert Sheldrake over morphic fields en Famileopstellingen

Familieopstellingen, doe je dat met je eigen familie?

Nee, althans, meestal niet.

Familieopstellingen danken hun naam aan het feit dat je voor ‘problemen’ die mensen in hun dagelijks leven tegenkomen, gaat kijken naar welke invloed de familiedynamiek hierop heeft. Deze invloed is meestal erg groot omdat wij als kinderen een grote loyaliteit aan onze ouders en voorouders hebben en zodoende dingen van hen overnemen, voor hen dragen. We doen dit vaak compleet onbewust.

Omdat je voor je individuele problemen gaat kijken naar de familiedynamiek is het in veel situaties juist niet handig om samen met een familielid te komen. Het is dan moeilijker om helemaal open te staan voor de blinde vlekken die je hebt in het kijken naar je familie.

Als je echter een kind hebt die tegen dingen aan loopt en die dat graag wil onderzoeken middels een opstelling, dan is het wel heel goed als de ouders meekomen. Omdat vaak zal blijken dat zodra zij dingen oplossen, het al snel beter gaat met het kind.

In opstellingen over relaties is het ook vaak behulpzaam om je partner mee te nemen. Die maakt door jouw opstelling te zien mee vanuit waar jij komt in bepaald gedrag/emoties en daardoor kan een enorm begrip ontstaan, en kan het een boost geven om samen op thema’s door te gaan.

Moet ik mijn partner meenemen als ik een opstelling doe over mijn relatieproblemen?

Niks moet. En als het al erg gespannen is, of geëscaleerd is kan ik me voorstellen dat je het liever niet wilt. Het is echter wel vaak behulpzaam gebleken als een partner kan kijken achter de schermen van wat er bij zijn/haar partner’s familiesysteem gebeurt. Vaak zie je van elkaar (en van jezelf overigens) alleen het topje van de ijsberg. Het gedrag, emoties. En dat keur je af of niet, en daar irriteer je je aan of niet. Maar waar iemand allemaal onbewust mee verstrikt is wat eventueel gedrag veroorzaakt, uit liefde voor de familie, is vaak een enorme eyeopener voor partners (en voor jezelf!). En kan zeker een proces van begrip en communicatie op gang brengen.

Dus ik raad het wel vaak aan. Maar bel/mail me bij twijfel.

Kan ik een opstelling doen over mijn ziekte?

Ja. Het komt regelmatig voor dat symptomen een ‘oplossing’ zijn voor andere problemen of verstrikkingen in de familiedynamiek.

Soms zijn er hardnekkige problemen, waarbij normaal gesproken een simpel medicijn of ingreep zou moeten kunnen helpen. Als dit niet zo is, of als iets steeds terugkomt, dan loont het zeker de moeite om te kijken of er vanuit de familiedynamiek een factor meespeelt.

De medische wereld is erg ingesteld op ziekten en symptomen op fysiek niveau aanpakken. En dat werkt natuurlijk heel vaak heel goed. Er zijn alleen soms ook andere invloeden die meespelen. Het lichaam en de geest hebben een grotere invloed op elkaar dan we vaak denken. Dus hoewel Familieopstellingen nooit een vervanging van een medische behandeling zou moeten zijn. Is het zeker een geweldige aanvulling gebleken.

Iemand die gespecialiseerd is in ziekte/gezondheid opstellingen is Stephan Hausner. Hij heeft heel wat mensen geholpen die genazen na een Familieopstelling bij hem. Of bij wie de bestraling ineens wel aansloeg na de Familieopstelling.

Mijn probleem is op werkgebied, waarom zijn familieopstellingen dan ook relevant?

Omdat je jezelf meeneemt naar je werk. En dus ook je familiedynamiek.

Heb je een probleem met je baas? –>Je zal niet de eerste zijn die zijn vader of moeder op hem/haar projecteert. Neem je teveel verantwoordelijkheid op je schouders? –>Wie is er sterk/zwak; jij of je vader/moeder?

Niet alle, maar veel problemen op het werk kun je terugvoeren naar jezelf, en dus naar hoe je gevormd bent met je hele familiesysteem achter je. Voor alle overige situaties kunnen we een organisatieopstelling doen.

Is het gevaarlijk om een opstelling te doen? Kunnen er dingen misgaan?

Nee, er kan niks misgaan.

Het enige wat mis zou kunnen gaan is dat de opstelling te snel gaat voor je, dat je verder gaat dan je aankan of bij kunt houden. Maar dat hou ik goed in de gaten, we gaan stap voor stap.

Verder is het wel belangrijk dat als je ooit last hebt gehad van depressies of psychoses, je me dat meldt.

Hoe kan ik me voorbereiden op een familieopstelling?

Om je voor te bereiden op een opstelling is het handig om alvast na te denken over wat er in jouw familiehistorie heeft plaatsgevonden aan traumatische gebeurtenissen of dingen die ongewoon zijn.
Is er bijvoorbeeld iemand in je familie die…

 • jong is gestorven?
 • gestorven is terwijl jij, je partner, of een van je ouders nog jong waren (bijv. heeft een van je ouders zijn vader of moeder op jonge leeftijd verloren?)
 • gestorven is tijdens de bevalling?
 • ziek of gehandicapt is geraakt ten gevolge van een bevalling?
 • in een levensbedreigende situatie geweest is tijdens zwangerschap of bevalling?
 • zelfmoord heeft gepleegd? Of in een oorlogssituatie is gedood?

Heeft iemand in je familie…

 • een doodgeboren kind gehad?
 • een miskraam gehad of een abortus ondergaan?
 • een buitenechtelijk kind gehad?
 • een kind dat verlaten is of voor adoptie weggegeven?
 • een vroegere significante relatie gehad? (partner, echtgenoot, verloofde of minnaar).
 • een ernstige of langdurige ziekte gehad?
 • een lichamelijke of geestelijke handicap?
 • een ernstig misdrijf gepleegd?
 • de Holocaust overleefd?
 • het familiesysteem verlaten, bijvoorbeeld geëmigreerd?

Is er in je familie iemand die…

 • vermist geraakt is?
 • priester geworden is of een klooster in is gegaan?
 • uitgestoten of buitengesloten is?
 • die een ongewoon leven leidt?

Deze feiten helpen, maar mocht je geen toegang hebben tot deze informatie, maak je geen zorgen. De oorzaak is niet altijd nodig om tot een oplossing te komen.

Mocht je vragen hebben, of me vooraf al dingen willen melden, laat het me weten!

Ik weet niks over mijn familiegeschiedenis, ik heb geen feiten.

De feiten helpen, maar mocht je geen toegang hebben tot deze informatie, maak je geen zorgen. De oorzaak is niet altijd nodig om tot een oplossing te komen.

Kan een opstelling therapie vervangen?

Ik zie het opstellingswerk als een therapeutische werkwijze die een enorm versnellend effect kan hebben op, en synchroon kan ingezet worden bij, andere vormen van therapie. Familieopstellingen dringt snel tot de kern van een probleem door en kan daardoor vele malen effectiever zijn dan jaren reguliere psychotherapie.

Tijdens één opstelling krijg je vaak inzichten waar je anders jaren therapie voor nodig hebt. Soms is het echter ook zo dat je eerst gesprekstherapie of een langzamer proces van therapie nodig hebt voor je klaar bent om diep verborgen verstrikkingen aan de oppervlakte te brengen. Ik denk hierbij aan misbruik, mishandeling, een zwaar oorlogsverleden of moord, in je eigen of in voorgaande generaties.

Benader me als je hierover wilt overleggen.

Is er sprake van nazorg indien gewenst?

Ja. In een opstelling kun je tot een oplossing komen. In zo’n geval kan je zelf met je inzichten verder.
Soms is er echter slechts ruimte, innerlijk, om alleen maar een klein stapje richting de oplossing te zetten. In zo’n soort geval, is het mogelijk dat er vragen opkomen in de dagen of weken na de opstelling.

Je mag me daarom altijd bellen nadat je een opstelling hebt gedaan bij me. Als de wens ontstaat om vervolgstappen te nemen naar aanleiding van de nieuwe inzichten, bepalen we in overleg of we dit het beste in individuele sessies of in een vervolg opstelling kunnen doen.

X